Īpašumu un cirsmu pirkšana

Taksācija, koksnes vērtēšana

Cirsmu stigošana

 

 

Mežsaimniecība

Piesaistot savai komandai profesionāļus, kas meža nozarē strādā kopš 1999.gada SIA  “A-GEO” ir kļuvis par profesionālu un drošu sadarbības partneri, kas sevi teicami ir pierādījis bijušajiem un esošajiem klientiem, kā arī sadarbības partneriem meža nozarē.
SIA “A-GEO” piedāvā pilnu meža apsaimniekošanas ciklu –  meža taksāciju izgatavošanu, cirsmu stigošanu, augošas koksnes vērtēšanu, meža atjaunošanu (augsnes sagatavošanu, koku stādīšanu), mežizstrādi (koku zāģēšanu gan kopšanas cirtēs, gan kailcirtēs, nodrošinām pievešanas un izvešanas pakalpojumus).

Sagatavojam Valsts meža dienestam dokumentus ciršanas uzsākšanai (skices, iesniegumus), pārkstus par izstrādātām cirsmam, jaunaudžu kopšanām, stādīšanām utml.

Palīdzam un konsultējam mantojumu lietās un kārtojam visus saistošos dokumentus. Palīdzam nokārtot juridiskās formalitātes pie notāriem, Valsts zemes dienestā, Valsts meža dienestā un jebkurās citās iestādēs atkarībā no klienta vajadzībām. Pie nepieciešamības veicam īpašumu reālo sadali.

Visā Latvijas teritorijā pērkam cirsmas, īpašumus ar meža zemēm - tie var būt kopā ar būvēm un/vai lauksaimniecības zemēm. Pērkam īpašumus ar apgrūtinājumiem un ķīlām.

Piedāvājam iespēju noslēgt līgumus un saņemt naudu par īpašumu arī pirms dokumentu pilnīgas nokārtošanas, kamēr juridiskās lietas ir virzībā. Garantējam ātru piedāvājumu izskatīšanu, kā arī korektu un tūlītēju samaksu līguma noslēgšanas brīdī.