Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Šosejas un autoceļi

LiDAR gaisa skeneris var nodrošināt blīvu punktu mākoni, ļoti precīzi attēlojot lielceļus, to apkārtni un ceļa virsmu. Izmantojot vienlaikus uzņemtus fotoattēlus un GPS mērītus kontrolpunktus, precizitāte tiek uzlabota. Lāzera skenēšanu var veikt, nepakļaujot riskam intensīvā satiksmē iesaistītos cilvēkus.

Ceļa virsmas un ceļa apkārtnes 3D punktu mākonis ietver ar ceļa stāvokli saistītu informāciju:

○  ceļa virsmas bojājumi (grambas, plaisas, bedres)

○  ceļa profila parametru aprēķins

○  virsmas paaugstināšana

○  ūdens plūsma uz ceļa virsmas

○  ceļa apzīmējumu krāsojuma forma un stāvoklis

○  garāku ieplaku noteikšana

○  ceļa izlīdzināšanas ģeometrijas iegūšana ceļa projektēšanas uzdevumos

○  redzamības līnijas analīze, kas ir saistīta ar apstāšanās un šķērsošanas attālumu noteikumiem

○  bīstamu objektu noteikšana gar ceļu

○  ceļu aprīkojuma objektu, piemēram, ceļazīmju, stabu, autobusa pieturu, aizsargbarjeru, trokšņa aizsargsienu, noteikšana