Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Krasta erozija

Sakarā ar globālajām klimata pārmaiņām un ūdens līmeņa celšanos, pieaug piekrastes un krasta erozija, un katru gadu piekrastes valstīm samazinās teritorijas  platība.

Erozija var bojāt vai iznīcināt ēkas piekrastes tuvumā.

Uzmērot piekrastes līniju ar LiDAR sistēmu, tā iegūst punktu mākoni, sniedzot iespēju redzēt reālo situāciju apvidū.

Izmantojot saņemto informāciju un veicot konkrētas darbības, ir iespējams stiprināt krasta līniju, kas nākotnē var novērst appludinājuma un sabrukuma risku.

Atkārtoti veicot mērījumus, var  konstatēt situācijas  izmaiņas un novērtēt vai iepriekš veiktie krasta līnijas stiprināšanas pasākumi bijuši sekmīgi.