Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Dzelzceļi

Ar gaisa LiDAR ātri var iegūt 3D telpiskos datus par dzelzceļa vai tramvaja infrastruktūru, neradot apdraudējumu cilvēkiem vai netraucējot satiksmi.

Rezultātā iegūtie punktu mākoņi sniedz detalizētu un precīzu telpisko informāciju par sliežu ceļiem, virszemes vadiem, peroniem, tiltiem un citām apkārtējām struktūrām.

Informācija, kas iegūta no dzelzceļa vides punktu mākoņa, var ietvert šādu infomāciju:

○  sliežu un virszemes vadu izvietojums

○  dzelzceļa izlīdzināšanas ģeometrijas iegūšana projektēšanas uzdevumos

○  redzamības līnijas analīze

○  objekta noteikšana specifiskos attālumu profilos

○  bīstamu objektu noteikšana gar dzelzceļu

○  dzelzceļa aprīkojuma objektu, piemēram, gulšņu, pārmiju, zīmju, stabu, torņu, trokšņu aizsargsienu u. c., stāvokļa noteikšana