Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

3D pilsētas modelēšana

3D pilsētas modeļus var izmantot dažādās jomās: pilsētplānošana, arhitektūra, pašvaldības īpašuma pārvaldība, drošība un aizsardzība, ārkārtas evakuācijas plānošana, negadījumu un katastrofu risku novērtēšana, vietas noteikšanas pakalpojumi, informācijas pakalpojumi, virtuālā realitāte, komerciāli vizuālie efekti un reklāma, telekomunikācijas, vizualizācija, telpiska (fly-through) animācija utt.

Izmantojot lietojumprogrammas, jūs automātiski varat izveidot ēku 3D modeli, izmantojot gaisa lāzera datus un (pēc izvēles) attēlus. Sīkas detaļas aptuvenu modeli var izveidot no punktu mākoņa, kurš ir mazāks par 2 punktiem uz kvadrātmetru, taču, jo blīvāks ir punktu mākonis, jo precīzāks un detalizētāks ir 3D modelis.

Ar datu palīdzību jūs viegli un ātri varat radīt atveidotus skatus vai telpiskas (fly-through) filmas elastīgam datu atspoguļojumam. Ja jums ir ļoti blīvs punktu mākonis, kas saglabājis dabisku krāsu vērtības katram punktam, ar to pat var pietikt vizualizācijai, lai iegūtu pilnīgu pilsētas atspoguļojumu vai veiktu vienkāršus analīzes uzdevumus.