Būvniecība

Restaurācija

Inženiertīkli

 

 

Restaurācijas darbu veikšana

○ Restaurācijas darbu saskaņošana;

○ Apmetuma fasāžu restaurācija;

○ Koka fasāžu restaurācija;

○ Dekoratīvā apmetuma restaurācija.