Būvniecība

Restaurācija

Inženiertīkli

 

 

Karkasa māju būvniecība

○ Karkasa mājas būvniecības saskaņošana;

○ Karkasa mājas būvniecība pēc jau esoša vai individuāla projekta;

○ Iekšējie un ārējie inženiertīkli;

○ Iekšējie un ārējie apdares darbi;

○ Teritorijas labiekārtošana.