Būvniecība

Restaurācija

Inženiertīkli

 

 

Iekšējie un ārējie inženiertīkli

○ Inženiertīklu izbūves saskaņošana;

○ Elektrība;

○ Ūdens un kanalizācija;

○ Apkure;

○ Ventilācija;

○ Gāze.