Būvniecība

Restaurācija

Inženiertīkli

 

 

Demontāžas darbi

○ Demontāžas darbu saskaņošana;

○ Dzīvokļu demontāža;

○ Mazstāvu dzīvojamo ēku demontāža;

○ Daudzstāvu dzīvojamo ēku demontāža;

○ Būvgružu izvešana;

○ Teritorijas sakopšana;

○ Laukuma sagatavošana būvniecības darbu uzsākšanai.